Utbildningar för tränare och ledare

Här hittar du alla utbildningar för dig som är tränare eller ledare. Vi har kategoriserat dem efter ämne.

Sök efter utbildningar som är öppna för anmälan.

Beställ en utbildning till din förening.

Stegutbildningar inom tränar- och ledarskap

Övriga utbildningar och informationstillfällen inom tränar- och ledarskap

Idrottspsykologi, kost och näringslära

Träningslära

Idrottsskador och rehab

Jämställdhet, inkludering och värdegrund

ANDTS och antidoping

Lärgruppsledarutbildning