Alkohol, narkotika, doping, tobak & spel

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024

Utbildning inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spelmissbruk) kan vi anpassa utifrån målgruppen. Vi samverkar med andra organisationer med stor kunskap i området.

Föreläsningen ger dig en allmän grundkunskap om alkohol. Föreläsningen levereras på enkel svenska med exempel som många kan känna igen sig i.

Målet är att genom kunskap stärka och motivera unga att kunna stå emot grupptryck samt ge kunskap till vuxna så de kan vara ett stöd och lättare kommunicera om alkohol och narkotika med unga.

Innehåll

  • Alkoholens inverkan på hälsan
  • Alkoholens inverkan på idrottsprestationen
  • Riskbruk och missbruk
  • Grupptryck
  • Svar på frågor

Upplägg
Föreläsningen kan anpassas i tid.

Målgrupp
Ledare, föräldrar och ungdomar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 7 december 2022