Osynliga funktionsnedsättningar

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning i din verksamhet.

Innehåll

  • Vad kan vara avgörande för en person inför en ny aktivitet
  • Rutiner och struktur
  • Socialt samspel, tydlighet och förståelse

Upplägg
3 tim fysisk träff eller digitalt

Målgrupp
Idrottsledare, föräldrar och aktiva

Förkunskaper
Inga

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 7 december 2022