Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

En utbildning som stärker dina kunskaper kring funktionsnedsättningar och inkludering. En förening som lyfter fram förebilder både med och utan funktionsnedsättning, samt erbjuder såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet, möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.

Utbildningen kan genomföras med en kompetent utbildare som leder deltagarna genom kunskapswebben, Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning, som utbildningen baseras på och som även möjliggör ett fint erfarenhetsutbyte.

Det går också att, med hjälp av kunskapswebben, genomföra utbildningen på egen hand eller tillsammans med dina ledarkollegor i föreningen.

Kunskapswebben Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Sidan publicerades: 7 december 2022