Multiidrottande - varför då?

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

Föreläsning som ger dig argumenten till varför barn och ungdomar bör utöva flera olika idrotter under sin uppväxt.

Utbildningen behandlar främst perspektiv utifrån barn och ungdomars fysiska utveckling.

Huvudfokus är utifrån idrottsfysiologiskt perspektiv men även andra perspektiv tas upp för att ge en holistisk bild av barn och ungdomars argument till att utöva fler idrotter.

Sidan publicerades: 7 december 2022