Suicide Zero - Våga fråga

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

RF-SISU Västra Götaland är glada över det fina samarbete vi har med organisationen Suicide Zero. Genom deras utbildare och sakkunniga samt utbildningen Våga fråga har vi kunnat hjälpt och stöttat föreningar och idrottsledare i vårt distrikt.

Våga Fråga är en två-timmars utbildning som ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt.

Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller kollega har det tufft?

Utbildningen öppnar upp för samtal runt psykisk ohälsa. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra, det räddar många liv.

Suicide Zeros utbildning Våga Fråga går igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur du kan stötta. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta.

Innehåll

  • Fakta och myter om självmord
  • Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Viktigt att förmedla hopp
  • BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
  • Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
  • Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
  • Nästa steg

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 7 december 2022