Lärgruppsledarutbildning

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024

Som lärgruppsledare är du med och bidrar till delaktighet och engagemang i din idrottsförening genom att leda värdefulla, utvecklande och lärande samtal. Att ta ansvar för dessa samtal är det vi kallar för att vara en lärgruppsledare. Du tar på dig rollen som samordnare, pådrivare och inspiratör. Under denna utbildning är målet att du ska känna dig trygg med och ha kunskap om hur du genomför en lärgrupp i din förening.

Innehåll

  • Lärgruppsledarens roll.
  • Beskrivning av lärgruppen som
    verksamhetsform.
  • Vad är folkbildning?
  • Hur kan du får hjälp och stöd av ditt RF-SISU
    distrikt.

Den innehåller även ett avsnitt med metodtips kring hur man genomför en lärgrupp samt hur man redovisar verksamheten.

Syfte
Syftet är att ge grundläggande praktiska kunskaper för att kunna vara lärgruppsledare i förening, allt ifrån att starta verksamheten, genomföra den samt avsluta och rapportera lärgruppen.

Målsättning
Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning skall känna sig trygga att genomföra en lärgrupp. Deltagarna skall ha lärt sig hur man startar, genomför och avslutar en lärgrupp. Deltagarna skall även ha fått kännedom om hur man kan få stöd för folkbildningsverksamheten via RF-SISU distriktet. Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en trygghet, kunskap och förståelse för att jobba med folkbildningen som metod och mera specifikt lärgruppen som verksamhetsform.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till medlemmar eller andra i idrottsföreningar eller dess närhet som antingen är och har varit lärgruppsledare eller nya blivande lärgruppsledare i föreningen.

Lokal utbildning i din förening
Ta kontakt med din idrottskonsulent för att genomföra utbildningen i din förening.

Datumsatta utbildningar
Under hösten erbjuds Lärgruppsledarutbildningen vid flera tillfällen som är öppna att anmäla sig till. Vid vissa tillfällen erbjuds utbildningen innan en annan föreläsning/utbildning. Vill du enbart delta på lärgruppsledarutbildningen vid dessa tillfällen, kontakta simon.alm(a)rfsisu.se.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och anmäla dig till vårens datumsatta Lärgruppsledarutbildningar:

27/8 akut omhändertagande vid idrottsskada

25/9 Rekrytera och behåll tonåringarna i föreningslivet!

15/10 Kost för idrottande barn och ungdomar

6/11 ätstörningar inom idrotten

4/12 Osynliga funktionsnedsättningar

Sidan publicerades: 9 december 2022