Introduktionsutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Introduktionsutbildningen är första steget in i idrotten för dig som tränare. Du får inblick i vad det innebär att vara tränare samt ett antal viktiga utgångspunkter i ledarskap och träning. Förhoppningsvis också en del kraft och extra pepp in i ditt viktiga uppdrag.

Introduktionsutbildningen är för dig som är ny som hjälpledare och tränare, oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Även den mer rutinerade tränaren kan ha glädje av denna introduktion. Testa gärna. Du som tränare gör skillnad!

Gå till den webbaserade Introduktionsutbildning för tränare

Introduktionsutbildningens delar

Utbildningen är uppbyggd i tre kortare avsnitt med text och filmer:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen

Upplägg och omfattning

  • Helt webbaserad och kostnadsfri.
  • Tar 2–3 timmar att genomföra (inläsning, lyssning och reflektion).
  • Reflektionsblad och samtalsunderlag förenklar självreflektion och, med fördel, dialog tillsammans i föreningen.
  • Du får tillgång till en första övningsbank för träning.
  • Det finns möjlighet att registrera sig så att specialidrottsförbund (SF) kan se vem som har genomfört utbildningen.

Efter Introduktionsutbildningen följer:

Grundutbildningen för tränare.

Prata igenom utbildningen tillsammans

Om du och dina tränarkollegor går Introduktionsutbildning för tränare kan ni i nästa steg tillsammans reflektera kring och prata om utbildningens innehåll och koppla det till er idrott och föreningens verksamhet. Ett samtalsunderlag för detta hittar ni nedan:

Samtalsunderlag

Sidan publicerades: 1 november 2022