Grundutbildning för tränare och ledare - Skapa trygga idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

9 av 10 barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. Föreningsidrotten har stor plats i många barn och ungdomars liv och bidrar till så mycket mer än bara ren träning.

Inom idrotten lär man sig normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. I många fall är idrotten en viktig fostringsmiljö tillsammans med skolan och hemmet. Som förening medför detta ett ansvar att skapa en trygg miljö för barnen att verka i. Vi kan också se att i de föreningar som pratar om och arbetar aktivt med detta så ökar tryggheten.

Du som ledare och tränare inom idrotten har en väldigt stor roll i trygghetsarbetet i er förening. I denna utbildning får ni information om definitioner av mobbning, kränkningar, trakasserier och övergrepp samt vad ni som ledare kan/bör göra om ett barn råkar illa ut. Utbildningen varvar kunskapsinhämtning och diskussioner och ni får chans att identifiera riskmiljöer i er förening och hur ni kan arbeta för att förebygga dessa miljöer.

Upplägg

Utbildningen är ca 2,5 h och är beställningsbar. Det är en fördel om föreningen deltagit i Grundutbildning för föreningsledare – Skapa trygga idrottsmiljöer innan men det är inget krav.

Sidan publicerades: 26 maj 2023