Motverka sexuella övergrepp

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Den här utbildningen riktar sig till organisationsledare och tränare inom idrottsrörelsen.

Den utgår från webbutbildningen motverkasexuellaovergrepp.se. Under utbildningen diskuteras hur ni kan förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp.

Innehåll

  • Vad är sexuella övergrepp?
  • Hur agerar jag om någon öppnar sig för mig?
  • Hur kan vi förebygga att sexuella övergrepp sker?
  • Hur hanterar föreningen en eventuell situation?
  • Vilket stöd kan en få som förening, ledare, utövare, närstående?

Tidsåtgång
Ca 3 timmar

Målgrupp
Organisationsledare och tränare

Webbutbildningen motverkasexuellaovergrepp.se

Relaterade studiematerial

Sidan publicerades: 7 december 2022