Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Här följer information kring olika stöd som idrottsföreningar och idrottsförbund kan söka hos oss. De stöd som går att söka är:

 • Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
 • Verksamhetsstöd inkludering
 • Rörelsesatsning i skolan
 • Projektstöd IF Återstart
 • Projektstöd IF Idrott 65+

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ung-domsidrott i enlighet med Strategi 2025 i riktning mot visionen; svensk idrott världens bästa. Idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”, därför prioriteras två områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025.

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att få mer information och ansökan.

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Verksamhetsstöd inkludering

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en mer inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen. 

Utifrån utvecklingsresan ”Inkluderande idrott för alla” har vi två prioriterade områden 2022–2023:

 • Etablering
 • Idrottssvaga områden

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att få mer information och ansökan.

Här kan du läsa mer om verksamhetsstöd inkludering (pdf)

Rörelsesatsning i skolan

Syftet med stödet är att ge möjlighet för barn att under och i anslutning till den samlade skoldagen få förutsättningar för idrott och rörelse med rörelseglädje och rörelseförståelse som grund. Stödet ska utveckla förutsättningarna för samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet. Stödet syftar även till att fler barn ska bli föreningsaktiva.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att få mer information och ansökan.

Här kan du läsa mer om stödet Rörelsesatsning i skolan (pdf)

Projektstöd IF Återstart

Syftet med "Projektstöd IF Återstart 2022-2023" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att få mer information och ansökan.

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF Återstart

Projektstöd IF Idrott 65+

Detta projektstöd syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+) med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Det är möjligt att söka stöd inom två huvudområden:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att få mer information och ansökan.

Här kan du läsa mer om Projektstöd IF Idrott 65+ (pdf)