Två pojkar håller tillsammans en boll i en inomhushall. 

Verksamhetsstöd inkludering

Sidan uppdaterades: 4 maj 2023

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en mer inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen.

Målsättningen är att göra idrottsrörelsen mer inkluderande och att fler ur målgrupperna (av alla kön och åldrar och från hela landet) väljer att bli, och välkomnas som, aktiva och delaktiga medlemmar i föreningsidrotten. Inkluderande idrott är en naturlig del av ett större arbete i riktning mot idrottsrörelsens övergripande mål 2025. Utifrån utvecklingsresan ”Inkluderande idrott för alla” har det tydliggjorts ett prioriterat område 2022–2023 för att kunna nå målen 2025, detta är "idrottssvaga områden".

Idrottssvaga områden

Verksamhetsstödet för arbetet med ”idrottssvaga områden” fördelas mellan distrikten utifrån vilka områden som bedöms ha socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar. När det gäller föreningsidrottsliga utmaningar tittar man på att andelen
aktiva 7–25 år ska vara mindre än standardavvikelse under genomsnittet för samtliga områden (under 49,74%). Er förenings idrottskonsulent kommer att ta en dialog med er förening om ni skulle vara en del utav en potentiell satsning.

Exempel på satsningar

  • Skapa möjligheter för spontanidrott, t ex nattfotboll.
  • Skapa meningsfull fritid för de målgrupperna som vi inte når idag.
  • Samverkan med Fritidsbanken. Skapa möjlighet för en idrottsskola med hjälp utav Rörelsesatsning i skolan och ta hjälp utav Skol-IF i satsningen.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.