Två plintar. 

Stöd för Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023

Syftet med stödet är att främja långsiktig samverkan mellan idrottsföreningar och skola för att nå nya barn och ungdomar, främst dem som idag står längst ifrån idrotten, samt att stödja idrottsföreningars utveckling i linje med Strategi 2025.

Satsningen riktar sig till årskurs F till 9.

Stödet kan bland annat användas till:

  • Stödja föreningarna i arbetet med att skapa samverkan med skola genom t ex arvodering och materialinköp enligt SF-satsning. 
  • Utbildning av skolpersonal i rörelseförståelse.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakta din idrottskonsulent

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.