Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamheten.

Syftet med projektstödet för barn- och ungdomsidrott är att ge idrottsföreningarna förutsättningar att utveckla verksamhet för barn, ungdomar samt personer med funktionsnedsättning i enlighet med strategi 2025.

Målet med stödet är att fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Detta kan ni söka stöd för

Projektstöd kan sökas för insatser där Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn och ungdomsidrott är vägledande för att uppnå syfte och mål med projektstödet.

I Riktlinjerna för barn och ungdomsidrott finns fem huvudriktlinjer och de är:

  • Trygghet: skapa trygga och välkomnande miljöer
  • Delaktighet: erbjud delaktighet och inflytande
  • Glädje: främja drivkraft och långsiktig utveckling
  • Allsidighet: möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  • Hälsa: bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Dessa insatser ska ha en tydlig koppling till minst en av huvudriktlinjerna.

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Småland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Elin Hornbrink

Idrottskonsulent

036-34 54 38

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Tranås kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott och projektstöd IF barn- och ungdomsidrott i Småland.

Ungas delaktighet i föreningen

Varje barn har rätt till att vara med och påverka hur saker och ting går till och ingen har rätt att tvinga barn att göra saker de inte vill. Det står tydligt i idrottens värdegrund. Vi har skapat ett arbetsmaterial som ska hjälpa föreningar att förstå möjligheter och utmaningar med ungas engagemang.