Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. RF-SISU Småland leder Rörelsesatsningen i Småland.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Om du vill lära dig mer – ladda ned vår informationsfolder om rörelseförståelse (pdf)

Om rörelsesatsningen 

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid. 

Vad vi erbjuder skolan

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Utbildning av elever till rörelseledare
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Inbjudningar till nätverksträffar

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

RF-SISU Smålands uppdrag

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Satsningen genomförs i Smålands alla 33 kommuner. Urval av skolor görs i nära samråd kommunala förvaltningar och rektorer. Satsningen började hösten 2018.

I satsningen samverkar vi med Linnéuniversitetet och genomför en gemensam utbildning för personer som är verksamma i skolan och vill bli ”Rörelsecoacher”.  Här kan du läsa mer och anmäla dig till utbildningen som hålls under hösten 2021.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå? 

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. 

Samarbete med idrottsföreningar 

Kontakta oss om er förening intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Folder: Häng på – var med och skapa rörelse i skolan (pdf)

Idrottens dag

Fredagen den 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Är er förening intressad av att delta och visa upp er verksamhet, kontakta oss.

Här kan du läsa om Idrottens dag 2021 på RF:s hemsida

Här kan du läsa vilka skolor som deltog i Idrottens dag i Småland förra året