Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. RF-SISU Småland leder Rörelsesatsningen i Småland.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Om du vill lära dig mer – ladda ned vår informationsfolder om rörelseförståelse (pdf)

Om rörelsesatsningen 

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid. 

Så kan vi stödja skolan:  

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan 
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam 
  • Utbilda i rörelseförståelse 
  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration 
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel 
  • Starta, stötta skol-IF 
  • Samordna föreningssamarbeten 
  • Skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa 

RF-SISU Smålands uppdrag

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Satsningen genomförs i 23 av Smålands 33 kommuner där följande kommuner är prioriterade: Jönköping, Mullsjö, Växjö, Lessebo, Kalmar och Högsby. Urval av skolor görs i nära samråd kommunala förvaltningar och rektorer. Satsningen började hösten 2018.

I satsningen samverkar vi med Linnéuniversitetet och genomför en gemensam utbildning för personer som är verksamma i skolan och vill bli ”Rörelsecoacher”.  Under våren 2021 hålls ingen utbildning på grund av pandemin. Vi återkommer med mer information kring en utbildning under hösten 2021.

Här kan du läsa mer om utbildningen Rörelsecoach.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå? 

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. 

Samarbete med idrottsföreningar 

Kontakta oss om er förening intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.