Vi måste nå ut där barnen finns

I samband med skolstarten i augusti bjöd Jönköpings Segelsällskap in skolelever i Jönköpings kommun för att testa på segling. Under fyra dagar fick 650 (!) ungdomar testa att segla på Vättern. Det är ett resultat av samverkan mellan Jönköpings Segelsällskap, Jönköpings kommun och RF-SISU Småland.

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

Jönköpings Segelsällskap har under många år försökt få in fler ungdomar i sin verksamhet. En prova på-dag för barn och unga kom snabbt på tal för att locka fler till föreningen, och sedan var planeringen i gång. Föreningens mål var att så många barn och ungdomar som möjligt skulle få testa att segla, oavsett tidigare erfarenhet och förutsättningar. Men hur skulle det genomföras, och hur skulle de nå ut till barnen och ungdomarna?

Samarbete med Jönköpings kommun och RF-SISU Småland

När de kontaktade RF-SISU Smålands idrottskonsulent Kim Lagerqvist och Martin Funck från Jönköpings kommun blev det fart på satsningen. Ganska snabbt insåg de att de behövde nå ut till skolorna i kommunen.

– Vi måste nå ut där barnen finns, och det är i skolorna, säger Per Gemheden, segelinstruktör och aktiv i föreningen sedan barnsben.

– Jönköpings kommun var mycket behjälpliga och hjälpte oss snabbt att komma i kontakt med skolorna.

Från RF-SISU Småland beviljades stöd för barn- och ungdomsidrott. Idrottsmedel som sedan användes till att genomföra prova på-dagarna. Stödet gick bland annat till fika och mat för funktionärer och elever, och bensin till följebåtarna.

650 elever ute på Vättern

När inbjudan skickades ut under våren 2023 tog det inte mer än en dag innan det var fullbokat. Det blev så populärt att föreningen valde att erbjuda ännu ett tillfälle veckan efter för ytterligare 200 elever.

– Vissa har väldigt lite erfarenhet från sjön och därför tycker jag det är bra att de får testa det hos oss. Det hjälper dem att få en viss sjövana och respekt för vatten, säger Per.

Under sammanlagt fyra dagar testade 650 elever i åldrarna 12–16 år på segling. Det stora målet var att få fler verksamma till föreningen. Men det är inte allt, berättar Per.

– Självklart hoppas vi på ett lyft för oss som förening men vi hoppas också kunna hjälpa Jönköpingsborna att tillgodose deras behov. Komma ut på sjön, röra på sig och testa på, avslutar Per.

Kontakta oss om er förening är intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbete med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn och unga.

Sidan publicerades: 27 september 2023

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.