Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Därför jobbar RF-SISU Småland med frågor som rör barn- och ungdomsidrott. Verksamheten i föreningar och förbund ska bedrivas på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. I Småland finns över tusen idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott. En genomsnittlig dag deltar 12 000 barn och unga i en föreningsaktivitet. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att all verksamhet bedrivs på barn och ungas villkor.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets hemsida

Trygg idrott i Småland

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Småland.

Här kan du läsa mer om Trygg idrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Kontakta idrottskonsulenten i din kommun för mer information eller läs mer här på vår hemsida.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Kontakt

Elin Hornbrink

Idrottskonsulent

036-34 54 38

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Tranås kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott och projektstöd IF barn- och ungdomsidrott i Småland.

Kontakt

Kim Lagerkvist

Idrottskonsulent

036-34 54 15

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Jönköpings kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott i Småland.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Ungas delaktighet i föreningen

Varje barn har rätt till att vara med och påverka hur saker och ting går till och ingen har rätt att tvinga barn att göra saker de inte vill. Det står tydligt i idrottens värdegrund. Vi har skapat ett arbetsmaterial som ska hjälpa föreningar att förstå möjligheter och utmaningar med ungas engagemang.

Barnkonventionen

En guide till idrottsföreningar och förbund kring barnkonventionen.