Norrgårdsskolan satsar på rörelse ”Fler elever ska ha möjlighet att röra på sig under skoldagen”

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland, i nära samverkan med kommuner och skolor. På Norrgårdsskolan i Vetlanda satsar man på rörelse genom rörelseutmaningar och rastlek på schema.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. RF-SISU Småland vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Därför leder vi rörelsesatsningen i Småland.

På Norrgårdsskolan i Vetlanda arbetar fritidspedagogen Malin Kardell och i hennes uppdrag som rörelsecoach ingår det att få fler barn i rörelse under skoldagen.

– Jag har ansvar för all rörelse på rasten och även rastlek på schema för att fler elever ska ha möjlighet att röra sig under skoldagen, berättar Malin.

I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Som rörelsecoach har Malin ett stort – men roligt! – ansvar. Genom uppmuntran, utmaningar och samverkan leder Malin rörelsesatsningen framåt.

Så här genomför Norrgårdsskolan rörelsesatsningen

Rörelsegrupp som samverkar

På skolan finns en rörelsegrupp bestående av rektor, lärare och fritidspedagog som regelbundet ses och pratar om rörelsesatsningen i skolan.

– När jag pratar med idrottslärararna till exempel får jag veta vad som uppskattas på idrottslektionerna och kan sedan ta med det ut på rasterna. Det skapar igenkänning när eleverna vet hur övningen eller leken går till, förklarar Malin.

Rastlek på schema

På Norrgårdsskolan har rörelsegruppen beslutat att lägga in rastlek på schemat för årskurs 4. Under 30 minuter får de ett rörelsepass tillsammans med Malin. En lagom paus från lektionerna som skapar större koncentration hos eleverna på Norrgårdsskolan. Rastlek är något som senare även kommer erbjudas till de andra klasserna på skolan.

Förråd med redskap som främjar rörelse och lek

På Norrgårdsskolans baksida finns inte bara tillgång till stora asfalterade ytor, fotbollsplaner, och elljusspår. Där finns också ett stort förråd med redskap som främjar rörelse på rasten, till exempel ett stort utbud av koner, boller och klubbar. Men också andra redskap, till exempel kastruller till lek i sandlådan samt krattor och spadar.

Ledornen ”Prova – lära – leva”

Malin uppmuntrar alltid eleverna att prova på olika övningar. Ett sätt är att skapa lekar där alla kan vara med, när de vill och hur de vill.

– Det är viktigt att sätta upp lekar där elever kan hoppa in och ut när som helst under rasten. Jag är väldigt noga med att alla ska kunna vara med också, och märker vi att det inte fungerar för alla försöker vi göra små justeringar.

När eleverna provat på ett par gånger lär de sig till slut hur det går till och det blir lätt för dem att vara med nästa gång. Till slut blir rörelsen en vardag för barnen.

Rörelseutmaningar

– Vi har skapat rörelseutmaningar för barnen där de uppmuntras till mer rörelse. Bland annat att de ska promenera eller ta cykeln till skolan om möjlighet finns. De lekar som vi genomför på skolan uppmuntrar vi även barnen att testa hemma med familj eller vänner.

Ledarskap i samband med rastlek

En gång i veckan håller eleverna i årskurs 5 rastlek för lågstadiet. Eleverna planerar själva aktiviteterna med Malin som stöd.

– Årskurs 5 får på detta vis träna sig i ledarskap och vi skapar en stor vi-känsla på skolan där alla från förskoleklass till åk 6 känner sig delaktiga och får känna rörelseglädje!

Samverkan med föreningar, skolor och RF-SISU Småland

Norrgårdsskolan är duktiga på samverkan med andra aktörer. Bland annat bjuds eleverna från barn- och fritidsprogrammet in från närliggande gymnasium för att hålla i rastlekar med barnen.

När Idrottens dag hålls är det i samverkan med flera idrottsföreningar i Vetlanda. Det gör att eleverna får chans att testa på olika idrotter som bordpingis, kampsport och fotboll.

Från RF-SISU Småland får Malin tips och material för att gynna rörelsesatsningen.

– Ett tips är att ta stöd av RF-SISU Småland för att ta del av det material som finns tillgängligt. Det finns jättemycket hjälp att få för att komma i gång med rörelsesatsning i skolan! avslutar Malin.

Sidan publicerades: 22 september 2023

RF-SISU Småland leder rörelsesatsningen i Småland

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Kontakt

Cecilia Wilhelmsson

Idrottskonsulent

036-34 54 75

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Alvesta och Lessebo kommun samt frågor som rör "Rörelsesatsning i skolan".