Barnens spelregler

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrottsrörelsen. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. RF-SISU Dalarna erbjuder även en föreläsning riktad mot tränare/ledare kring materialet Barnens spelregler.

Riksidrottsförbundet har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42

Sidan publicerades: 12 oktober 2022