Utbildning för tränare/ledare

Sidan uppdaterades: 12 maj 2023

Vi utvecklar och genomför utbildningar som passar oavsett vilken idrott eller åldersgrupp du tränar eller leder. Nedan hittar du ett urval, men kontakta er idrottskonsulent så skräddarsyr ni tillsammans det er idrottsförening behöver.

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

femsteg

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: 2 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Akut omhändertagande

Akut omhändertagande

Vad kan vi göra om olyckan är framme? Hur kan vi minska rehabtiden?

Syftet är att utbilda ledare och aktiva i hur man tar hand om och behandlar en skada i det akuta skedet under idrottsutövandet. Målet är att deltagarna ska genom att kunna ge adekvat akutbehandling, smärtlindring och omhändertagande minska rehabtiden hos skadade idrottsutövare.

Innehåll:

 • Akut omhändertagande vid idrottsskador
 • Kort teori om anatomi och fysiologi
 • PRICE-metoden
 • Skador hos barn och ungdom
 • Skallskador och medvetslöshet
 • Riktlinjer för rehabilitering

Föreläsare: Externa föreläsare
Målgrupp: Tränare/Ledare på barn- och ungdomsnivå samt Aktiva
Tid: 3,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Barnens spelregler

Barnens Spelregler

Alla barn har rätt att må bra, utvecklas och känna sig välkomna i en trygg gemenskap. Idrott ska vara roligt. Fri från mobbing, trakasserier och övergrepp. Riksidrottsförbundet har tillsammans med BRIS tagit fram materialet Barnens spelregler som sammanfattar sju grundläggande regler som gäller för alla, både barn och idrottsledare.

Välkommen att samtala om vad dessa spelregler innebär.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp:
Tränare/Ledare
Tid: 1 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Basutbildning för seniorledare

Basutbildning för seniorledare

Ledarutbildning för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken och intresserad av att veta mer om att leda seniorer (65+) i fysisk aktivitet och träning.

Utbildningen är baserad på forskning och framtagen i samverkan mellan Korpen, PRO och SISU Idrottsutbildarna. Vi går igenom tekniken vid första träffen och vi kan ge viss support under resans gång.

Föreläsare: Idrottskonsulenter samt externa utbildare
Målgrupp: Tränare/Ledare
Tid: ca 12 timmar samt egna studier

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Det inre landskapet

Lena Birath föreläsare

Som ledare får du ta del av Lenas ledarerfarenheter för barn- och ungdomar från 7–20 år samt för dam- och herrlag på elitnivå i innebandy. Som ledare får du möjlighet att få en ökad självinsikt och bli mer medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som människa och ledare. Förutsättningen är att du vill titta på dina mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa om och när det behövs för att kunna möta dina aktiva och nå resultat. Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin tur påverkar dina möten med de aktiva. Ditt bemötande leder till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i laget eller träningsgruppen.

 • Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation hos dina aktiva.
 • Avhoppen hos de aktiva minskar.
 • Samarbetet i laget, klubben eller mellan de aktiva blir effektivare genom att fler aktiva fortsätter under längre tid. Samarbetet ökar effektiviteten och effektiviteten ökar resultaten.

Föreläsare: Lena Birath
Målgrupp: Tränare/Ledare
Tid: 1,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildningforforeningsledare

Utbildningen ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta, idrottsföreningen. Utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete där du får användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap. Utbildningen rustar dig för att jobba vidare för föreningens utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, som benämns Strategi 2025.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: ca 12 timmar inkl egna studier

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

Utbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.

Utbildningen är det första obligatoriska steget som kommer att följas av en fördjupning. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre deltagarna har med sig en äldre tränare som mentor från föreningen.

Föreläsare: Idrottskonsulenter samt externa utbildare
Målgrupp: Tränare/Ledare
Tid: ca 25 timmar samt egna studier

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


IdrottOnline - LOK-stöd

IoL LOK-stöd

IdrottOnline är idrottens egna verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen riktar sig till tränare och ledare, vi går igenom hur man planerar och registrerar aktiviteter för LOK-stöd både via webbläsare och LOK-appen.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Tränare/Ledare
Tid: 2 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Idrottspsykologi

Jenny Hedlund föreläsare

Jenny arbetar med individ/lag via olika verktyg och övningar utifrån senaste idrottsforskningen.

Hon arbetar med att stärka självförtroendet, pratar om ansvar, motivation, prestationer och hur man kan påverka sin psykiska hälsa för att kunna må bra och prestera på ett mer avslappnat sätt. Samt skapa en hållbar individ och en rolig resa i idrottens värld och att bibehålla perspektiv.

Jenny som har fem VM-guld i innebandy, är en av Riksidrottsförbundets utbildade idrottspsykologiska rådgivare som utifrån den senaste forskningen utbildar, stärker och stöttar ledare och aktiva inom bredd- och elitidrott.

Citat från deltagare:
”Du har hjälpt mig att få nya tankar om motgångar och hur jag kan göra dom till medgångar.”

Föreläsare: Jenny Hedlund
Målgrupp: Aktiva, Tränare/Ledare
Tid: 2-4 träffar - fysiskt och/eller digitalt

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Knäkontroll - Skadeförebyggande systematisk träning

knakontroll

Hur kan vi träna för att i så stor utsträckning som möjligt undvika skador?

Syftet är att ge en inblick i hur strukturerad träning kan minska antalet knäskador och andra typer av idrottsskador. Att öka förståelsen för sambanden mellan koordination, styrka, rörlighet och skadebenägenhet.

Målet är att kunna utföra samt instruera i skadeförebyggande träning med hänsyn till de aktivas ålder och färdighet.

Innehåll:

 • Teori om skador och skadeindelning
 • Faktorer som orsakar - vilka kan påverkas?
 • Praktiska övningar

Föreläsare: Externa föreläsare
Målgrupp: Tränare/Ledare på barn- och ungdomsnivå
Tid: 3 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Mental träning – grund

Mikael Kjällbring föreläsare
 • Vill du kunna utnyttja dina förmågor maximalt under press och tävling?
 • Vill du vara bäst när det gäller?

Tyvärr är kunskapen om mental träning fortfarande låg bland tränare och utövare. Utan kunskap fokuserar man hellre på det man kan: Fysisk och teknisk träning. Samtidigt går man då miste om den viktiga pusselbiten mental träning som gör att idrottaren kan utnyttja sina förmågor fullt ut. Vilket är helt avgörande för framgång!

Under denna kurs förklarar Mikael Kjällbring på ett pedagogiskt sätt hur och varför mental träning fungerar och hur man kommer igång. Syftet är att deltagarna själva ska kunna använda sig av mental träning efter kursen.

Mikael är utbildad inom idrottspedagogik och idrottspsykologi och är medlem i Svensk idrottspsykologisk förening.

Föreläsare: Mikael Kjällbring
Målgrupp: Aktiva från 13 år, Tränare/Ledare
Tid: 2,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Mental träning – fortsättning

Mikael Kjällbring föreläsare
 • Vilka mentala verktyg använder världsstjärnorna?
 • Vad gjorde hockeytränaren som blev kallad för ”mirakeltränare”?
 • Vilka mentala metoder använde idrottarna som lyckades vända motgång till framgång?

I denna kurs bjuder Mikael Kjällbring deltagarna på ett smörgåsbord av mentala träningsmetoder, verktyg och tankeknep. Mikael lär ut metoder som kan användas långt före tävling, på tävlingsdagen samt efter tävling eller match.

Mikael är utbildad inom idrottspedagogik och idrottspsykologi och är medlem i Svensk idrottspsykologisk förening.

Föreläsare: Mikael Kjällbring
Målgrupp: Aktiva från 13 år, Tränare/Ledare
Tid: 2,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Motivation och ledarskap i en förening

Jenny Hedlund föreläsare

En föreläsning/workshop som genomsyras av energi, glädje och fokus med olika inslag av teori, diskussioner och reflektioner i mindre eller större grupper och med konkreta verktyg. Intentionen är att du som deltagare redan imorgon kan implementera det du tar med dig från dessa timmar.

Jenny som har fem VM-guld i innebandy, är en av Riksidrottsförbundets utbildade idrottspsykologiska rådgivare som utifrån den senaste forskningen utbildar, stärker och stöttar ledare och aktiva inom bredd- och elitidrott.

Hon brinner för att stötta tränare och ledare, prata om motivation och ledarskap, för att skapa hållbara aktiva och ledare för livet och för att bibehålla ungdomarna i idrotten.

Citat från deltagare:
”Du är fantastisk Jenny. Tack för en mycket inspirerande och lärorik kväll.”
”Du delger kunskap på ett sätt som verkligen berör och får en att växa. Ser fram emot att fortsätta min resa som ungdomsledare. Tack!”

Föreläsare: Jenny Hedlund
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: 3 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Mål och motivation

Mikael Kjällbring

Forskning visar att bra utformade mål kan öka prestationen med 25%.

Trots detta finns det många idrottare och lag som inte sätter mål, eller som sätter mål som är kontraproduktiva och istället hämmar prestationen.

Under denna föreläsning får deltagarna lära sig varför man ska ha mål, vilka krav som ställs på ett fungerande mål, vilken som är den optimala svårighetsgraden på ett mål samt hur målsättningsprocessen går till. Dessutom får man lära sig hur man kan arbeta med olika typer av mål som resultatmål, prestationsmål, beteendemål och trygghetsmål mm.

Mikael är utbildad inom idrottspedagogik och idrottspsykologi och är medlem i Svensk idrottspsykologisk förening.

Föreläsare: Mikael Kjällbring
Målgrupp: Aktiva från 13 år, Tränare/Ledare
Tid: 2,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Teambuilding

Jenny Hedlund föreläsare

Hur skapar man en utvecklande, trygg och stimulerande miljö för såväl spelare som tränare/ledare?

Hur kan lag och individ bli ännu starkare tillsammans?

Jenny inspirerar, utvecklar och ställer utmanande frågor med glimten i ögat. Perfekt inspiration och utbildning för idrottsutövare från 12 år och ledare oavsett idrott!

Jenny som har fem VM-guld i innebandy, är en av Riksidrottsförbundets utbildade idrottspsykologiska rådgivare som utifrån den senaste forskningen utbildar, stärker och stöttar ledare och aktiva inom bredd- och elitidrott.

Citat från deltagare:
"Jag kan garantera dig att ditt föredrag går in på min topp tre lista över bästa föredrag. Helt otroligt hur du fick med dig gruppen och deras sätt att våga öppna sig! Jag själv fick många tankar och ideer! SÅ ett stort tack till dig."

Föreläsare: Jenny Hedlund
Målgrupp: Aktiva från 12 år, Tränare/Ledare
Tid: 1,5-3 timmar beroende på deltagarantal och behov.

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Tejpning och förband

tejpningforband

När ska man använda tejp?
Kan tejp göra mer skada än nytta?

Tejpningen är ett verktyg i idrottande för dig som tränare, aktiv, förälder och motionär.

Syftet är att ge tips på tejptekniker, när man ska tejpa och varför. Målet är att deltagarna ska kunna utföra tejpningar, på sig själv eller på någon annan idrottsutövare.

Innehåll:

 • Skadetyper - Genomgång av olika förband
 • Grundregler för tejpning - Praktiska övningar
 • Tejpens funktioner

Föreläsare: Externa föreläsare
Målgrupp: Tränare/Ledare, Aktiva
Tid: 3,5 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan

Sidan publicerades: 16 november 2022

Skräddarsy idrottsföreningens utbildningar

Utbildning tränare/ledare