Om RF-SISU Dalarna

Sidan uppdaterades: 18 april 2024

RF-SISU Dalarna är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Vi är också idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med folkbildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande och sätta idéer i rörelse är en viktig uppgift för oss.

Idrottsrörelsen i Dalarna

Vårt uppdrag regionalt består av två delar – ett idrottsuppdrag där vi stödjer, företräder och utvecklar länets idrottsrörelse i gemensamma frågor och ett folkbildningsuppdrag där vi ska sätta idéer i rörelse och stimulera till utveckling av idrotten genom bildning och utbildning. Vi tar avstamp i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund Idrotten vill.

I Dalarna finns ca 900 idrottsföreningar. I länet bedrivs idrottsverksamhet kopplad till specialidrottsdistriktsförbund och medlemsorganisationer.

Idrottsrörelsen i Sverige

Nationellt består idrottsrörelsen av 3,3 miljoner medlemmar i drygt 19 000 föreningar som är samlade i 73 specialidrottsförbund. Våra två visioner är Svensk idrott – världens bästa och Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa.

Idrottsrörelsen vill välkomna alla in i en verksamhet där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Länk till Riksidrottsförbundets nationella webbplats

Länk till SISU Idrottsutbildarnas nationella webbplats

Sidan publicerades: 26 september 2022

Nyhetsbrev puff

Förklaringar till förkortningar inom idrottsrörelsen

RF - Riksidrottsförbundet
RF/SISU - nationella organisationerna
SF - specialidrottsförbund
SDF - specialidrottsdistriktsförbund
IF - idrottsförening

RF-SISU distrikt - t ex RF-SISU Dalarna

RSS-flöde

Gör så här för att prenumerera på RSS-flödet för nyheterna på RF-SISU Dalarnas sida:

  1. Högerklicka på denna länk
  2. Kopiera länkadressen
  3. Klistra in länkadressen i din RSS-läsare

Banner till er hemsida

Nyhetsbrev puff

Visa på er hemsida att ni samverkar med RF-SISU Dalarna. Länka till vår hemsida, så når ni oss lätt.

Lediga tjänster inom idrottsrörelsen