Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 13 maj 2024

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. En bra barn- och ungdomsverksamhet är en verksamhet som är välkomnande, trygg och som präglas av delaktighet och de aktivas egen lust att lära och utvecklas. Barns och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna för vuxna och den växte fram i ett samhälle som är olikt dagens. Mycket har hänt längs vägen men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. För att se till att idrottsrörelsen bedriver en verksamhet på barns och ungas villkor behöver vi se över verksamheten och göra nödvändiga förändringar.

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020 och ett grundläggande folkrättsligt dokument som listar barns rättigheter. Redan 2009 beslutade idrottsrörelsen gemensamt att föra in barns särskilda rättigheter i de gemensamma stadgarna. Sedan dess omfattas all verksamhet för barn och ungdomar inom den svenska idrottsrörelsen av barnkonventionen.

I RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott beskrivs vad barns och ungdomars rättigheter innebär i den praktiska idrottstillämpningen. Riktlinjerna omfattar verksamhet för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år.

Hur kan vi stötta din idrottsförening?

Våra idrottskonsulenter hjälper och stöttar Dalarnas idrottsföreningar utifrån de behov som finns, allt för att skapa en så bra barn- och ungdomsverksamhet som möjligt. Vi erbjuder även föreläsningar kring olika ämnen, kontakta oss för upplägg tid och plats. Kontakta din idrottskonsulent för att boka in ett besök.

Kom ihåg att idrott ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokusera på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat!

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

Här pågår barnidrott

Här pågår barnidrott puff

Idrottens Dag

Rörelsesatsning material

Syftet är att få människor i rörelse. Genom att prova olika aktiviteter och komma i kontakt med lokala idrottsföreningar, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang inom idrotten.