Från vänster: Alexandra Persson och Ana Persson från Sak Yant Muay Thai Klubb och Thomas Ekhammer från Korsnäs IF Skidor.

Stipendiater 2022

Sidan uppdaterades: 15 maj 2024

Yngve Lindvalls Minnesfond 2022

I samband med RF-SISU Dalarnas distriktsstämma 26 april 2022 delades stipendium ut från Yngve Lindvalls Minnesfond till följande mottagare:

Thomas Ekhammer, Korsnäs IF Skidor

Thomas har varit idrottsföreningens ordförande sedan 2014, han är engagerad och har under alla år lagt ner otroligt mycket tid på idrottsföreningen. Hans inspiration och driv gör att många fler ideella ställer upp och arbetar. Några av de positiva saker vi ser i idrottsföreningen är att vi har utvecklats från tre till fem träningsgrupper för barn och ungdomar, antalet engagerade tränare har fördubblats samt att antalet medlemmar har ökat för varje år.

Tack vare Thomas stora engagemang har vi förbättrat belysningen på stadion och längs elljusspåret, byggt ett helt nytt snökanonsystem, utökat parkeringen för att alla besökare ska rymmas, byggt ny grillplats i närhet till stadion, byggt om entrén till området för att få den mer välkomnande och säker, färdigställt utvecklingen av skicrossbanan och byggt ett utegym vid stadion.

Syftet med stipendiet

Med detta stipendium vill vi ge Thomas möjlighet att gå Svenska Skidförbundets utbildningar inom anläggningsutveckling och snötillverkning samt att ge honom möjlighet att besöka andra anläggningar för att få inspiration till fortsatt utveckling.

Sak Yant Muay Thai Klubb

Är en idrottsförening som ständigt arbetar för att utvecklas och brinner för att ge barn och unga en meningsfull tillvaro. De vill fortsätta kunna ge barn och unga möjligheten till träning samt vidareutveckla sin verksamhet till en plats där ungdomar kan komma och få hjälp med läxor, umgås samt hänga med sunda vuxna förebilder. Sak Yant Muay Thai Klubb har funnits i sex år.

Syftet med stipendiet

Stipendiet ska gå till att vidareutveckla verksamheten så att idrottsföreningen har ännu större möjlighet att finnas för sina ungdomar även utanför träningstider.

Dagmar och Bertil Wåghälls Ungdomsfond

Cornelia Skap och Sammi van Vliet stipendiater


2021 års stipendium gick till Cornelia Skarp - Mora TK

(stipendiet delades ut 2022 på grund av coronapandemin)
Som ensam spelare i sin ålder är det viktigt att komma vidare i sin utveckling. Med stipendiets hjälp kommer Cornelia att kunna utmanas och stimuleras av nya träningsmiljöer och samtidigt finnas kvar och vara den förebild hon är för klubbens yngre spelare.

2022 års stipendium gick till Sammi van Vliet - Dala Active Skaters

Skridskoåkning är i Sverige en liten sport och med få anläggningar vilket medför långa resor och stora kostnader. Med stöd från stipendiet kan Sammi få bättre förutsättningar att hänga med i konkurrensen både vad gäller träning och utrustning.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Uppvaktning eller minnesgåva

Yngve Lindvalls Minnesfond

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder:

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Stipendium - Yngve Lindvalls Minnesfond

Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev.