Från vänster: Anita Hedin, Hans Nykvist och Henric Karlsson.

Uppmuntra med ett stipendium

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024

RF-SISU Dalarna administrerar stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer.

Besked om vem som tilldelats stipendium från Yngve Lindvalls Minnesfond meddelas på denna hemsida. 2024 delades följande stipendium ut.


Stipendium - Yngve Lindvalls Minnesfond

För att hedra Yngve Lindvalls minne har RF-SISU Dalarna instiftat en minnesfond. Fondens avkastning skall i stipendieform tilldelas ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom dalaidrotten. Stipendiet skall befrämja idrottskunnande och utvecklingsinsatser.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund (SDF), enskilda, dessutom kan RF-SISU Dalarna nominera sökande.

När, hur söker man?

Ansökan ska göras i detta formulär och ska vara RF-SISU Dalana tillanda senast 31 januari jämna år.

Stipendiesumma

10 000 kr - RF-SISU Dalarna förbehåller sig rätten att dela ut hela summan till en stipendiat eller fördela summan till fler stipendiater.

Utdelning

Stipendiet delas ut i samband med RF-SISU Dalarnas årsstämma (jämna år).

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Uppvaktning eller minnesgåva

Yngve Lindvalls Minnesfond

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder:

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Stipendium - Yngve Lindvalls Minnesfond

Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev.