Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Värdegrundsutbildning: In or outside the box

Värdegrundsutbildning: In or outside the box

In or outside the box är ett samtalsmaterial med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till ledare som eftersträvar sunda värderingar i sin träningsgrupp. Inom vissa idrotter vittnar man om machokultur, exkluderande jargonger och oönskade beteenden. Det bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund.


Efter utbildningen kan ledaren utgå från materialet In or o utside the box och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsfrågor med ungdomar. Personen som leder diskussionerna kan också med fördel vara en vuxen utövare, någon från en äldre träningsgrupp eller en förälder.

image8dy7.png

Diskussionerna håller till i våldspyramidens nedre två block med syfte att förebygga alla delar av pyramiden. På så sätt eftersträvar vi en schysst kultur med jämställda värderingar och respekt.

Diskussionsmaterialet kan användas på olika sätt utifrån målgrupp. Ungdomsgrupper med t ex olika ålder och kön kan diskutera olika case i materialet. 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.