Hem / För Tränare

Utveckla dig som tränare inom idrottsrörelsen!

Vi utvecklar och genomför tränarutbildningar för dig som redan är eller vill bli tränare och ledare. Utbildningar som passar oavsett vilken idrott eller åldersgrupp som du tränar. Allt för att du ska bli ännu bättre och tryggare i din tränarroll. Det övergripande målet med tränarutbildningarna är en idrottsrörelse fylld med engagerade och kompetenta tränare och ledare. Våra utbildningar lägger fokus på följande områden; se och möta varje individ, organisation, ledarskap och motivation.

Introduktionsutbildning för tränare

Kostnadsfri webbutbildning som ger en inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips kring ledarskap och träning.

Grundutbildning för tränare

För alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Det första steget av obligatoriska utbildningar som erbjuds idrottsrörelsens tränare.

Fortsättningsutbildning för tränare

Fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag oavsett vilken idrott och målgrupp du leder.

Inkluderande ledarskap för att möte idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

En utbildning som ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna för att bli en mer inkluderande förening. 

inkluderande ledarskap_utbildning.jpg

Inkluderande ledarskap för att möte idrottare med olika funktionsnedsättningar

En utbildning som riktar sig till dig som är, eller vill bli ledare inom idrotten och vill stärka dina kunskaper kring olika funktionsnedsättningar och inkludering.

Åldersanpassad fysisk träning - grund.jpg

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - grund

En utbildning som vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med allsidig uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.

Rörelseförståelse i teori och praktik

En utbildning som ger dig som tränare eller ledare kunskap och inspiration kring hur du kan skapa en mijö som bidrar till att aktiva vill, vågar och kan delta. 

Grundutbildning idrottsskador

Få teoretiska och praktiska råd, samt tips om akut omhändertagande, tejpning och förbyggande träning. En bra utbildning för dig som är tränare.

Den inre matchen.jpg

Mental träning - den inre matchen

För dig som vill träna barn och ungdomar med kunskap om idrottspsykologi och vad du som tränare kan göra för att stärka och utveckla de aktivas självkänsla, självförtroende och motivation

Suicide zero - våga fråga.jpg

Suicide Zero - Våga fråga

I samarbete med organisationen Suicide Zero erbjuder vi utbildningen ”Våga fråga” för att kunna hjälpa och stötta föreningar och idrottsledare om någon i din närhet verkar må dåligt.

Tränarforum.jpg

Tränarforum Sörmland

Din insats som tränare eller ledare i föreningsidrotten i idrottssörmland är viktig och betyder mycket för idrottsrörelsen. Därför erbjuder vi en möjlighet för dig att få ny inspiration och utveckla dig själv i din roll genom Tränarforum Sörmland.

FaR-Ledarutbildning

Utbildningen förbereder dig som aktivitetsledare/organisationsledare att ta emot, leda och motivera personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet på recept – FaR.