Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Sidan uppdaterades: 6 december 2023

Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör ADHD, AST (Autismspekrum tillstånd), Tourettes syndrom och språkstörning. Som tränare eller ledare är det viktigt att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare. Som tränare kan det finnas behov av stöd, idéer och tips på vad du bör tänka på i ett inkluderade ledarskap.

I samarbete med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utbildningsmaterialet ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna för att bli en mer inkluderande förening.

En del av innehållet i materialet

  • fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • praktiska tips och samtal kring bemötande och ledarskap
  • filmer med tillhörande diskussionsunderlag.

Målgrupp

Tränare för barn, unga och vuxna. Vi rekommenderar att du har en grundläggande idrottsutbildning eller liknande sedan tidigare och viss erfarenhet som tränare eller ledare.

Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar beroende på hur genomförandet ser ut men räkna med runt 2-3 timmar.

Genomförande

Utbildningen genomförs på bästa sätt antingen i lärgruppsform eller med en kompetent utbildare som leder deltagarna genom webbmaterialet som utbildningen baseras på och som även möjliggör ett fint erfarenhetsutbyte. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent om ni vill ha stöd och hjälp i att genomföra denna eller liknande utbildningsinsatser eller för beställning av utbildningsmaterialet. Det går också bra att lämna ett önskemål via knappen nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Det går också att genomföra utbildningen på egen hand eller tillsammans med dina ledarkollegor i föreningen. Följ denna länk för att komma till utbildningsmaterialet på SISU Förlag.

Sidan publicerades: 1 november 2022

Inkluderande ledarskap

En webbplats med syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos).