FaR-ledarutbildning med MI, motiverande samtal

Sidan uppdaterades: 27 november 2023

Genom att öka sin fysiska aktivitet kan man förebygga och behandla många sjukdomar. Idag kan man få Fysisk aktivitet på recept, FaR istället för, eller som komplement till mediciner. En FaR-ledare är den som möter FaR-personen i idrottsföreningen, i gruppträningen eller i gymmet. Är du intresserad av att hjälpa människor till ett aktivare och mer hälsosamt liv kanske FaR-ledare är något för dig. En del i utbildningen berör även MI, motiverande samtal, som är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv.

För att FaR-arbetet ska fungera behövs organisationer som erbjuder aktiviteter till patienterna. Därför välkomnar vi aktivitetsarrangörer som kan erbjuda aktiviteter. Den här utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller instruktör i en idrottsförening, på ett gym, en yogastudio eller liknande och vill ta emot patienter med FaR.

Utbildningen riktar sig i första hand till friskvårdsaktörer i Sörmland då del av innehållet i utbildningen behandlar samarbetet med Region Sörmland och de styrdokument som styr arbetet i Sörmland. FaR-arbetet ser olika ut i olika delar av landet. Friskvårdsaktörer från andra delar av landet är också välkomna att anmäla sig men bör vara medvetna om att arbetssättet med FaR ser olika ut i olika regioner. Om du bor och arbetar i ett annat län bör du även stämma av med ansvarig för FaR-utbildningen i ditt distrikt (exempelvis RF-SISU i ditt distrikt) att den här utbildningen är godkänd för att bli FaR-ledare i ditt distrikt.

En del av innehållet

  • Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).
  • Aktivitetsarrangörens roll när det gäller träningsupplägg, sekretess och ansvar.
  • Motiverande samtal.

Målgrupp

Tränare för vuxna och unga.

Tidsåtgång och genomförande

2 x 3 timmar. Utbildningen genomförs enbart digitalt.

Genomförande

Eventuellt datumsatta utbildningstillfällen hittar du i vår sökfunktion på webbplatsen. Vill du beställa utbildningen till din förening kontaktar du din förenings idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning. Det går också bra att lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 1 november 2022

HITTA DIN IDROTTSKONSULENT

Vi har samlat alla kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter för att du lätt ska hitta rätt person i rätt stad i vårt distrikt.