Logotyp

Vi finns här för Sörmlands idrottsföreningar

RF-SISU Sörmland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

Aktuellt

30 maj 2023 15:03

Riksidrottsmötet 2023 är över - en sammanställning

I tre dagar pågick Riksidrottsmötet 2023 och givetvis har en rad viktiga beslut tagits. Främst inom områden som rör anslag till idrottsrörelsen, arbetet kring elitidrotten och kring ramarna för trygg idrott. Dessutom välkomnades…

I fokus

I fokus