Styrelse och distriktsstämma

Anders Caspár är sittande ordförande och valberedningen föreslog Caspár för omval. Nu är det klubbat att det också blir så efter torsdagskvällen distriktsstämma.

Sidan uppdaterades: 26 april 2024

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Sörmland.

Nina Lindström, vice ordförande i RF-SISU Sörmland, har två år kvar på sin mandatperiod och samlar sina tankar inför framtiden:
- Alla mina styrelseuppdrag jag har inom idrotten är mitt sätt att ge tillbaka till idrotten. Vi står inför utmaningar, men dessa är vi väl medvetna om. Vi behöver få in ungdomarna i idrotten och vår största utmaning tror jag är bristen på anläggningar. För ska vi få fler att idrotta måste de också ha någonstans att idrotta. Vi vill inte hamna i en situation där vi behöver sätta begränsningar.

Distriktsstämman genomfördes fysiskt på Munktell Science Park i Eskilstuna med närmare ett 30-tal deltagare. Idrotterna var representerade genom 17 ombud. Marie Svensson var ordförande vid stämman och inledde med att berätta att hon i hennes uppdrag träffar många föreningsrepresentanter och att lära känna föreningslivet är viktigt för henne. Marie är kommunalråd i Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun.

Dessutom skickade RF:s ordförande Anna Iwarsson en hälsning och framtidsspaning via en film som inledde kvällen. Där berättade Anna om hur Strategi2025 tagit idrottsrörelsen långt och vilka områden hon nu identifierar som idrottsrörelsens kommande utmaningar. Hon betonar att vi är Sveriges största studieförbund och att det i detta finns en enorm kraft. Hon berättar också att var fjärde förening inte kan ta emot alla som vill delta, därför är samverkan med kommuner och anläggningsfrågan ständigt aktuell.

"Barn- och ungdomsidrotten har faktiskt aldrig varit större i distriktet än vad den är idag."

Det berättade en entusiastisk Jörgen Hedberg, distriktsidrottschef RF-SISU Sörmland. Han delar även en mer nyanserad bild över olikheterna mellan de olika idrotter och även mellan lagidrotter och individuella lagidrotter, där lagidrotterna har lyckats lite bättre. Jörgen understryker att han gläds åt bedriften att parasporten ökat sina deltagartillfällen med 24% jämfört med referensåret 2019.

Vald styrelse

De ledamöter stämman valde gick i linje med valberedningens förslag, som är omval på de ledamöter vars mandatperiod löper ut.

RF-SISU Sörmlands styrelse:

Ordförande:
Anders Caspár (omval)

Ledamöter:
Joakim Lindholm (omval)

Mikael Larsson (omval)

Claes Bidebo (omval)

Marie Enqvist (omval)

Nina Lindström (två år kvar)

Åsa Kullgren (två år kvar)

Inger Nordén (två år kvar)

Daniel Danon (två år kvar)

Sidan publicerades: 25 april 2024