Lärgruppen - flexibelt och enkelt sätt att lära tillsammans

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Lärgruppen är en enkel metod när du och din förening vill lära något nytt, idéarbeta, planera, utvärdera, reflektera – och utvecklas tillsammans. Kontakta oss på RF-SISU Sörmland för att komma i gång. Vi hjälper er med verktyg och tips för ert lärande.

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del av och dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv till varandra. Samtalet sker i mindre grupper kring det som är aktuellt, relevant och angeläget för er förening.

Metoden fungerar bra för sånt som många föreningar ofta gör och efterfrågar; att lära nya saker, idéarbeta, planera, utvärdera och reflektera. Lärgruppen kan växla upp kvalitén på samtal som redan pågår i föreningen och skapa ökad delaktighet och engagemang.

Lärgruppen riktar sig sig till ledare, tränare, styrelse, föräldrar, utövare och funktionärer. Det är intresset och er vilja till utveckling som styr ämnet. Till er hjälp i samtalen har ni reflektions- och samtalsfrågor – en lärgruppsplan.

Exempel på lärgrupper i föreningen:

  • Tränarträffar – reflektion och planering kring träningar och tävlingar/matcher.
  • Kost för aktiva och föräldrar – vad man ska äta när man tränar.
  • Vara en bra kompis – samtal om hur man ska bete sig mot varandra i träningsgruppen
  • Arrangemangsutveckling – planering och idéarbete kring hur man skapar en attraktiv cup eller tävling.
  • Föreningsutveckling – samtal om vad föreningen behöver göra för att utvecklas.

Kontakta oss när ni vill starta en lärgrupp

Kontakta alltid RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter när vi vill starta en lärgrupp i er förening. Vi har då möjlighet att bidra med ett stöd, via vårt folkbildningsanslag. Det kan handla om att ta kostnader för lärande material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.

Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline. Kontaka oss om du behöver hjälp.

Så redovisar du en lärgrupp

Kontakta våra idrottskonsulenter

Så här funkar en lärgrupp

Alla lärgrupper ska ha en lärgruppsledare

Alla i lärgruppen förväntas delta aktivt men någon behöver ta på sig ledartröjan och axla rollen som lärgruppsledare. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet och ha svar på alla frågor, utan hjälper till att fördela ordet, hålla tråden och se till att alla kommer till tals.

Läs mer om lärgruppsledarens roll.

När och var som helst

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst – i styrelserummet, i omklädningsrummet, i stallet eller runt fikabordet i klubbstugan. Träffarna genomförs antingen i anslutning till någon av era redan planerade sammankomster eller under en eller flera helt separata träffar.

Ni bestämmer hur ofta och hur länge ni vill träffas

En lärgrupp pågår under totalt minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och har minst 3 deltagare, inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen består av 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill samtala, idearbeta, planera eller lära er mer om.

Deltagarnas ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara minst 13 år, eller fylla under året. Under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassad för målgruppen kan barn från 7 år delta i lärgruppen.

Digital lärgrupp

Det går alldeles utmärkt att genomföra en lärgrupp digitalt. En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor träffas för att samtala, lära sig mer om eller utveckla något.

Läs mer om digitala lärgrupper

Registrering och rapportering

Att genomföra en lärgrupp eller någon av de andra formerna för folkbildning innebär ett visst administrativt arbete. Redovisningen är en förutsättning för att din förening ska få tillgång till det stöd som vi på RF-SISU Sörmland erbjuder.

Så här rapporterar du en lärgrupp

Berätta att ni gör det här tillsammans med RF-SISU

Alla som som deltar i en lärgrupp ska känna till att den genomförs tillsammans med oss på RF-SISU Sörmland. Det är viktigt då det handlar om att säkerställa att din förening ska kunna ta del av de resurser som RF-SISU har för att genomföra folkbildning i föreningen.

"Välkommen som deltagare i en lärgrupp" är ett informationsmaterial som du med fördel kan dela ut eller gå igenom med deltagarna i lärgruppen.

Ladda ner infobladet "Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)"

Sidan publicerades: 7 oktober 2022