Idrott för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

I Sverige lever många barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Alltför få finns med i idrottens gemenskap och idrottsrörelsen behöver göra mer för att göra det möjligt för fler att vara med.

RF-SISU Uppland arbetar för att föreningar ska kunna bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning och för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att kunna delta i idrottslig verksamhet. RF-SISU Uppland erbjuder olika stöd för föreningar: Utbildning, ekonomiskt stöd och stöd från våra idrottskonsulenter.

Om paraidrott

Svenska Parasportförbundet är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom 12 olika idrotter. Övriga specialidrottsförbund (SF) ansvarar för sin egen paraverksamhet. Svenska Dövidrottsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan oftast delta i föreningsverksamhet utan särskild inriktning mot parasport, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap.

Ekonomiska stöd

Föreningar kan få stöd för både rekytering och för att anordna aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Stimulansmedel

Idrottsföreningar och kulturföreningar kan få ekonomiskt stöd till verksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller liknande. Läs mer här

Projektstöd IF anläggning: Utrustning för paraidrott

Inom ramen för Projektstöd IF anläggning kan föreningar söka ekonomiskt stöd till utrustning för parasport. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Läs mer om Projektstöd IF anläggning här

Projektstöd IF barn och ungdom: Inkluderande förening

Inom ramen för Projektstöd IF barn och ungdom finns flera olika inriktningar för föreningar att söka ekonomiskt stöd för. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Läs mer om Projektstöd IF barn och ungdom här

Kompetensstöd

Tillsammans med Parasport Uppland är RF-SISU Uppland idrottskonsulenter ett stöd för föreningar som har eller vill starta idrott för personer med funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa till med utbildningsinsatser, stöd i utvecklingsprocesser och tipsar om ekonomiska stöd som går att söka. Kontakta din förenings idrottskonsulent

Informationsmaterial på lättläst svenska

Idrott är ett sätt för barn och vuxna att använda kroppen, utmana kroppen och att hitta nya vänner. På RF:s webbplats förklarar vi hur idrotten fungerar i Sverige och hur du kan bli medlem i en idrottsförening. Du kan även läsa foldern Idrott - en bra start i livet Pdf, 120 kB..

Informationsmaterial på teckenspråk

Parasportveckan

Varje år är RF-SISU Uppland med och arrangerar Parasportveckan tillsammans med Svenska Parasportförbundet, parasportdistrikten i Uppland, Stockholm, Västmanland och Sörmland samt RF-SISU distrikten i Stockholm, Västmanland och Sörmland. Parasportveckan genomförs alltid vecka 37. Syftet med Parasportveckan är att uppmärksamma paraidrotten och det gör vi bland annat genom digitala föreläsningar, prova på-aktiviteter och reportage om paraidrott hos lokala idrottsföreningar. Läs mer på parasportveckan.se

Para me

ParaMe är en av Parasport Sveriges webbplatser. Där finns information om möjligheterna till idrott och träning för personer med funktionsnedsättning. Föreningar som kan inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet är välkomna att registrera sig på ParaMe. Läs mer på parame.se

Fritid för alla

RF-SISU Uppland är med i nätverket Fritid för alla, ett nätverk som verkar för att ge människor med funktionsnedsättningar möjligheter till en rik och utvecklande fritid. Det kan vara genom prova på-aktiviteter, utbildningar och informationsinsatser. Erbjuder din förening aktiviteter och/eller evenemang för personer med funktionsnedsättning? Då har din förening möjlighet att vara med i nätverket Fritid för alla. Läs mer på Fritid för allas webbplats

Sidan publicerades: 23 november 2022