Foto: Tobias Sterner

Projektstöd IF barn och ungdom 7-25 år

Sidan uppdaterades: 13 mars 2024

Projektstödet ger din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med strategi 2025.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

Mer information om hur ansökningsprocessen går till hittar du här

Bilda ny förening

Nybildade föreningar kan söka ett stöd på 5 000 kronor för föreningsutveckling. Stödet kan endast sökas en gång och senast två år efter att föreningen bildats.

Starta ny sektion

Föreningar kan söka ett stöd på 5 000 kronor för att starta en ny sektion.

Prova på en annan idrott

Föreningar kan söka ett stöd på 2 000 kronor för att ett lag/en träningsgrupp ska prova på en annan idrott som tillhör Riksidrottsförbundet (RF).

Trygghetsperson

Föreningar kan söka ett stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Trygghetsperson i förening. Satsningen innebär att föreningen utser två personer, så kallade trygghetspersoner, som får till uppgift att verka för en trygg och inkluderande idrottsmiljö i föreningen. Läs mer om Trygghetsperson i förening här

Ledarstödjare

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på 10 000 kronor för att delta i satsningen Ledarstödjare. Satsningen innebär att föreningen utser två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen. Läs mer om Ledarstödjare här

Ungdomsdelaktighet

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 20 000 kronor för att främja ungdomsdelaktighet och uppmuntra ungt engagemang inom sin verksamhet. Projektet ska genomföras i enlighet med RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Satsningen består av två steg:

  • En styrelseworkshop som leds av en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland med fokus på ungdomsdelaktighet.
  • Genomförande av ett projekt initierat av föreningens ungdomar med handledning och stöd från en idrottskonsulent.

För att föreningen ska beviljas stöd ska styrelsen vara involverad i processen.

Långsiktig förening

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 10 000 kronor för att utveckla sin verksamhet till att bli mer ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar. För idrottsrörelsen handlar hållbarhet om att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. Satsningen består av fyra steg:

  • Öka kunskapen genom utbildningar/föreläsningar med efterföljande samtal.
  • Identifiera nuläget genom en nulägesanalys/självskattning, val av utvecklingsområde att fördjupa sig inom.
  • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
  • Skapa en hållbarhetsplan.

Läs mer om Långsiktig idrottsförening här

Inkluderande förening

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd på upp till 10 000 kronor för att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämlik. Jämlikhet omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Satsningen består av fyra steg:

  • Öka kunskapen genom föreläsningar och processer.
  • Fördjupa kunskapen genom arbete i lärgrupper.
  • Identifiera nuläget med en nulägesanalys.
  • Blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

Sidan publicerades: 14 november 2022