Foto: Bildbyrån

Stimulansmedel

Sidan uppdaterades: 28 maj 2024

För att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningsverksamhet kan idrottsföreningar få ekonomiskt stöd för rekryteringsinsatser och aktivitetssatsningar.

Ekonomiskt stöd kan sökas för att:

 • Genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning för att rekrytera barn och unga med funktionsnedsättning, exempelvis hos:
  • särskolor
  • anpassade grund- och gymnasieskolor
  • daglig verksamhet
  • funktionsrättsföreningar
  • intresseföreningar för målgruppen
 • Utöka antal ledare vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
 • I samverkan med RF-SISU Uppland genomföra en folkbildningsinsats i föreningen för att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Föreningar som beviljas stöd ska se till att ledarna i deras aktiviteter för målgruppen deltar på RF-SISU upplands utbildning Ledare som lyssnar. Läs mer om Ledare som lyssnar här

Ansökan

Sök stimulansstöd genom att kontakta din förenings idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.