Foto: Bildbyrån

Stimulansmedel

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024

För att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningsverksamhet kan föreningar få ekonomiskt stöd för rekryteringsinsatser och aktivitetssatsning.

Aktivitetssatsning NPF

Idrottsföreningar och kulturföreningar kan få ekonomiskt stöd till verksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller liknande.

Ekonomiskt stöd kan sökas för att:

 • Genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning för att rekrytera barn och unga med funktionsnedsättning, exempelvis hos:
  • särskolor
  • anpassade grund- och gymnasieskolor
  • daglig verksamhet
  • funktionsrättsföreningar
  • intresseföreningar för målgruppen
 • Arvodera en person i föreningen med rollen att assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
 • I samverkan med RF-SISU Uppland genomföra en folkbildningsinsats i föreningen för att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Föreningar som beviljas stöd ska se till att ledarna för aktivitetssatsningen deltar på RF-SISU Upplands utbildning Ledare som lyssnar. Läs mer om Ledare som lyssnar här

Ansökan

För att få ekonomiskt stöd för Aktivitetssatsning NPF, kontakta din förenings idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 23 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.