Ledarstödjare: Ett stöd för föreningens ledare

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att delta i satsningen Ledarstödjare. Satsningen innebär att föreningen utser två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen.

Med stödet vill RF-SISU Uppland ge föreningar möjlighet att testa nya idéer för att inspirera och motivera fler personer att engagera sig som ledare samt för att få befintliga ledare i föreningen att stanna kvar längre.

Ledarstödjarna ska, med sin erfarenhet och kunskap, vara ett stöd för de andra ledarna i föreningen. De ska även skapa förutsättningar för föreningsledarna att leda enligt föreningens värdegrund, vision och verksamhetsidé.

Ledarstödjarnas uppdrag

Föreningen ska utse två eller flera ledarstödjare. De kan stötta inom större områden såsom ledarskap och kommunikation eller kring mer praktiska frågor såsom utrustning och lokaler. Mer specifikt ska ledarstödjarna:

  • Lära känna ledarna genom att arrangera gemensamma aktiviteter såsom ledarträffar med olika teman och sociala aktiviteter t.ex. teambuilding och korvgrillning.
  • Finnas som stöd för ledarna i att skapa trygghet kring ledaruppdraget och ledarteamet.
  • Fånga upp eventuella utvecklings- och utbildningsbehov.
  • Besöka alla barn- och ungdomsledares träningar minst en gång per säsong.
  • Delta på en introduktionsträff samt minst ytterligare en träff som arrangeras av RF-SISU Uppland. Vissa av träffarna genomförs tillsammans med ledare från satsningen Trygghetsperson i förening.
  • I IdrottOnline Utbildning redovisa de aktiviteter i satsningen som genomförs i lärgrupp (folkbildning).

Ledarstödjarna får gärna vara personer som idag inte har ett mer omfattande ledaruppdrag i föreningen.

Projektstöd

Föreningen kan få ett ekonomiskt stöd på 20 000 kronor via Projektstöd IF barn och ungdom. Efter projekttidens slut ska föreningen göra en återrapport i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 15 maj 2023