Träna språket - språkförbättrande insatser

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Nu kan er idrottsförening arrangera träningar eller prova på verksamhet och koppla på språkträning till verksamheten.

Trenden är tydlig - familjer med utländsk bakgrund och som är nyetablerade i Sverige har svårt att hitta till och förstå svensk idrott. Här kan din idrottsförening göra skillnad. Genom att bedriva träning och språkförbättrande åtgärder ökar förståelsen och kunskapen om idrotten och vilken nytta den gör samt förbättra språket.

Träning och språk

Att vara fysiskt aktiv förbättrar vårt lärande, det vet vi och har läst om i många forskningsrapporter. Att kombinera träning och språkinlärning genom samtal, före eller efter träningen kommer ge bra effekter hos deltagarna.

Så här kan ni göra

Ni kan prata om idrotten och träningen ni just utövat eller vikten av att träna. Riksidrottsförbundet har tagit fram broschyren Idrott - en bra start i livet. Den är skriven på enkel svenska och översatt till tolv olika språk. Läs ett eller två stycken ur broschyren, före eller efter träningen. Prata om det ni läst och låt deltagarna öva på sin svenska i samtalet. Broschyren blir grunden till lärgruppen.

Sök stöd för er verksamhet

Har ni kostnader för denna verksamhet finns möjlighet att söka medel hos RF-SISU Dalarna. Ingen åldersgräns, här är språkövningar i fokus.

Kontakta inkluderingskoordinator Sheyma Sheikhnur, för råd och stöd.

Sidan publicerades: 9 november 2022

IDROTT - EN BRA START I LIVET

En match utöver det vanliga - material

I broschyren beskrivs hur svensk idrott är uppbyggd och hur den fungerar. Skriven på enkel svenska och översatt till tolv olika språk, vilket gör att den är lätt att läsa och ta till sig.