Idrottssvaga områden

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Utanförskap och ojämlika levnadsvillkor finns på många olika områden och tar sig många olika uttryck. Det handlar i hög grad om skilda levnadsförhållanden, men också om att människor med olika bakgrunder, erfarenheter och levnadsförhållanden i allt lägre utsträckning möter och kommunicerar med varandra. Detta riskerar att skapa en farlig polarisering och misstroende mellan grupper i samhället.

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i demokratin. Idrottsföreningar bidrar till att binda människor samman och till att skapa meningsfulla aktiviteter. I socioekonomiskt svagare stadsdelar kan det civila samhället ses som särskilt viktig då det till viss del kan kompensera för frånvaron av andra slags resurser.

Med den bakgrunden har vi ett antal utvalda områden i Dalarna där idrottsrörelsen behöver växa och bli starkare. Generellt sett är andelen aktiva inom dessa områden betydligt lägre än övriga områden. Här behöver vi hitta lösningar för att fler barn och unga ska få lika möjlighet till idrott.

Sidan publicerades: 9 november 2022

Idrott - en bra start i livet

En match utöver det vanliga - material

I broschyren beskrivs hur svensk idrott är uppbyggd och hur den fungerar. Skriven på enkel svenska och översatt till tolv olika språk, vilket gör att den är lätt att läsa och ta till sig.

En match utöver det vanliga

En match utöver det vanliga - material

En forskningsrapport om ett kunskapsbaserat arbetsstätt i idrottssvaga områden.