Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2023

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Och för att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner under en treårsperiod till idrottsrörelsen.

Idrottsklivet är en samverkan mellan Riksidrottsförbundet, 14 specialidrottsförbund samt elva RF-SISU distrikt där Dalarna är ett av distrikten.

Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller var du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Målet

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Under hösten 2023 har den lokala planeringen kommit i gång i de 61 utvalda områdena. Riksidrottsförbundet fördelar medel till Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten, som i sin tur gör bedömningen vilka resurser och medel som går till idrottsföreningarna utifrån de planerade insatserna.

Vill du veta mer om Idrottsklivet?

Mer information om satsningen på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 24 oktober 2023