Idrotten och HBTQI

Sidan uppdaterades: 25 oktober 2023

RF-SISU Dalarna vill att alla i idrottsrörelsen ska känna sig välkomna, oavsett kön, hudfärg, och sexuell läggning. Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Ofta förekommer även ett + för att påminna om att det finns fler uttryck och läggningar. För oss på RF-SISU Dalarna är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Vad betyder regnbågssymbolerna inom idrottsrörelsen?

Att använda regnbågssymboler är ett sätt att uttrycka den värdegrund idrotten vilar på. I dokumentet Idrotten vill som är idrottsrörelsens idéprogram finns beskrivet att alla har rätt att vara med.

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

Från början var regnbågsfärgerna ett sätt att visa att all kärlek är lika mycket värd och att alla ska få vara den de är och identifiera sig som de vill, det handlade om HBTQI-personers rättigheter. På senare tid har regnbågsbindeln kommit att stå för något bredare, som öppenhet och mångfald.

Många föreningar använder regnbågsbindel eller regnbågsfärgade hörnflaggor som ett sätt att aktivera värdegrunden, att visa upp det man redan står för. Att använda exempelvis regnbågsbindel är att visa att föreningen och laget står för de grundläggande värderingar som idrotten vilar på. Att visa upp sin värdegrund genom regnbågssymboler spelar stor roll för HBTQI-personers upplevelser av att passa in i idrotten eller inte. Det kan också spela stor roll för andra människor som vill vara säkra på att föreningen är en förening som inkluderar.

Runt om i Sverige deltar RF-SISU tillsammans med föreningar, SDF och SF i Pride-parader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Sidan publicerades: 24 oktober 2023

Idrott för alla kroppar

En match utöver det vanliga - material