Krav på registerutdrag

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

Enligt lag har en idrottsförening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet Skapa trygga idrottsmiljöer.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Lathund för idrottsförening om hantering av registerutdrag

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i idrottsföreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Idrottsföreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin idrottsförening. Idrottsföreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av idrottsföreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en idrottsförening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022