Hitta rätt om värdegrunden bryts

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

  • Om du är orolig för någonting i din idrottsförening ska du i första hand vända dig till idrottsföreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till idrottsföreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund.
  • Det går även att ta kontakt RF-SISU Dalarna. I samtliga 19 distrikt finns kontaktpersoner gällande barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med idrottsföreningen eller guida er. Kontaktperson på RF-SISU Dalarna är Erik Timblad.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken idrottsförening, SF eller RF-SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.


Sidan publicerades: 10 oktober 2022