Utbildning för förtroendevalda

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023

Vi fokuserar på vilket ansvar du har som förtroendevald. Vilka skyldigheter och rättigheter som ingår i uppdraget. Nedan hittar du ett urval på utbildningar, men kontakta er idrottskonsulent så skräddarsyr ni tillsammans det er idrottsförening behöver.

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

Fem steg

5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass.

Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i Strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: 2 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Utbildningen ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta, idrottsföreningen. Utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete där du får användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap. Utbildningen rustar dig för att jobba vidare för föreningens utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, som benämns Strategi 2025.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: ca 12 timmar inkl egna studier

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


IdrottOnline - Administration grund

IoL administration grund

Utbildningen är en introduktion-, information- och inspirationsutbildning om verktygen i IdrottOnline Administration. Du får kännedom om de grundläggande funktionerna i systemet.

IdrottOnline erbjuder idrottsföreningen ett kostnadsfritt verktyg för att administrera medlemmar, LOK-stöd, Folkbildning/utbildning, hantera avgifter, statistik, kommunikation, ansöka om medel från Projektstöd IF mm.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Förtroendevalda
Tid: 2 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


IdrottOnline - Administration fortsättning

IoL administration fortsättning

Utbildningen är en fördjupning i IdrottOnline Administration och vi inriktar oss på fyra applikationer; LOK-stöd, Utbildning, Idrottsmedel och Beslutsstöd.

Innehåll:

  • LOK-stöd och aktivitet
  • Hantera grupper/målsman, kommunikation via SMS, e-post och brev
  • Registrera kurser, lärgrupper, föreläsningar, ta emot webbanmälningar mm
  • Ansöka om idrottsmedel och återrapportera

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp: Förtroendevalda
Tid: 2 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Jämställdhet

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar varken demokratin, rättvisan, effektiviteten eller utvecklingen att premiera ena halvan av befolkningen.

I föreläsningen Jämställdhet för en framgångsrik idrott belyser vi idrottens struktur, styrsystem och normer. Målet med föreläsningen är att höja kunskapen inom området och väcka intresse för att arbeta med frågan i er idrottsförening.

Föreläsare: Idrottskonsulenter eller externa föreläsare
Målgrupp:
Förtroendevalda
Tid: 1,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Motivation och ledarskap i en idrottsförening

Jenny Hedlund föreläsare

En föreläsning/workshop som genomsyras av energi, glädje och fokus med olika inslag av teori, diskussioner och reflektioner i mindre eller större grupper och med konkreta verktyg. Intentionen är att du som deltagare redan imorgon kan implementera det du tar med dig från dessa timmar.

Jenny som har fem VM-guld i innebandy, är en av Riksidrottsförbundets utbildade idrottspsykologiska rådgivare som utifrån den senaste forskningen utbildar, stärker och stöttar ledare och aktiva inom bredd- och elitidrott.

Hon brinner för att stötta tränare och ledare, prata om motivation och ledarskap, för att skapa hållbara aktiva och ledare för livet och för att bibehålla ungdomarna i idrotten.

Citat från deltagare:
”Du är fantastisk Jenny. Tack för en mycket inspirerande och lärorik kväll.”
”Du delger kunskap på ett sätt som verkligen berör och får en att växa. Ser fram emot att fortsätta min resa som ungdomsledare. Tack!”

Föreläsare: Jenny Hedlund
Målgrupp: Tränare/Ledare, Förtroendevalda
Tid: 3 timmar

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Skapa trygga idrottsmiljöer

Trygga idrottsmiljöer

Sitter du i styrelsen? Vet du vad styrelsen ska göra om ett barn eller en ungdom far illa i idrottsföreningen? Har ni en handlingsplan ifall sexuella övergrepp eller trakasserier skulle inträffa? Hur går ni tillväga när ni ska begära in begränsade registerutdrag från era ledare?

Utifrån materialet Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper vi er att påbörja det förebyggande arbetet.

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp:
Förtroendevalda
Tid: 1,5 timme

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Träningsläger för styrelsen

Träningsläger för styrelsen

Behöver ni nytänk och energi i er idrottsförening? Då kan RF-SISU Dalarna hjälpa till. Träningsläger för styrelsen är en satsning där RF-SISU Dalarna erbjuder er möjlighet att utveckla er idrottsförening under en helg eller några kvällar. Idrottsföreningens unika behov styr innehållet.

Förslag på innehåll:

  • Nulägesanalys
  • Hur kan vi skapa en trygg och utvecklande föreningsmiljö?
  • Vilka insatser bör prioriteras i just er idrottsförening - handlingsplan

Ta chansen att åka på träningsläger!

Föreläsare: Idrottskonsulenter
Målgrupp:
Förtroendevalda
Tid: Utifrån behov

Kontakta er idrottskonsulent gällande upplägg, tid och plats.

Till toppen på sidan


Sidan publicerades: 15 november 2022

Skräddarsy idrottsföreningens utbildningar

Utbildning av förtroendevalda