Rörelsesatsning i skolan - samverka med skolan ett framgångsrecept

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

- Skolsamverkan är ett ypperligt tillfälle för idrottsföreningar att marknadsföra sig, och rekrytera medlemmar, säger Eric Löfgren på Gruvrisskolan.

Hur idrottsföreningar ska hitta nya medlemmar, är ett ständigt aktuellt ämne. RF-SISU Dalarna har träffat Eric Löfgren, en engagerad pedagog på Gruvrisskolan i Falun. Han anser att föreningssamverkan är ett bra sätt att presentera föreningslivet för barn och unga. Sedan 2018 har hans skola samverkat med en rad olika idrottsföreningar.

Vi vet att många elever inte är aktiva i idrottsföreningar, och det här är en chans att faktiskt få hjälp in i föreningslivet. Det är så viktigt för våra ungdomar att få känna inkludering. Jag vet att vi har slussat in väldigt många elever till idrottsföreningar. Många eleverna har kommit i kontakt med idrotter som de inte provat på tidigare, säger Eric Löfgren.

Idrottsföreningar som samverkat med Gruvrisskolan vill oftast komma tillbaka och har gett positiv feedback.

- De vill nå ut med sin idrott, sitt engagemang och det dem brinner för. En vanlig anledning är att de vill ha fler medlemmar. En samverkan med skola ger dessutom föreningar en stor chans att nå ut till alla, säger Eric Löfgren.

Förening- och skolsamverkan kan skilja sig och se olika ut på skolorna. Dialogen mellan skolan och idrottsföreningen är viktig.

- Det viktigaste är att man har en väldigt bra plan så att det passar både skolans verksamhet och idrottsföreningens verksamhet. De som Gruvrisskolan samverkar med står för all planering och ledarskap, vi står för lokal och organisation för att få hit dem. Det har fungerat smidigt och enkelt, fortsätter Eric.

En utmaning som Eric nämner är att idrottsföreningar ofta har ideellt engagerade personer som ledare, vilket kan innebära att det är svårt att komma ut till skolan under dagtid. På Gruvrisskolan har de löst det med aktiviteter efter skoldagens slut. Det går även att anpassa utifrån föreningens förutsättning.

RF-SISU Dalarna erbjuder idrottsföreningar ett ekonomiskt stöd för verksamhet som sker i samarbete med skolan, och anslutning till skoldagen.

Vill du som idrottsförening veta mer om skolsamverkan, läs mer här!

Text: Evelina Aittamaa, konsulent Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 11 november 2021