Fotbollsfamilj

Storytelling från idrotten 2021

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Många inom idrottsrörelsen lägger ner mycket arbete för att få till det rika idrottsliv som dagligen pågår i Dalarna.

RF-SISU Dalarna vill genom storytelling visa exempel från idrottslivet. Läs och hämta inspiration från andra idrottsföreningars arbete, kanske får du idéer för att utveckla din idrottsförening.

Vår storytelling kan vara verksamhet som fått stöd av RF-SISU Dalarna, gäster som skriver om aktuella ämnen ur ett idrottsligt perskektiv, eller helt enkelt goda exempel och tips från idrottsröreslen.

I menyn presenterar vi ett urval.

Har du tips du vill bidra med till denna sidan? Hör av dig till dalarna@rfsisu.se

Sidan publicerades: 3 oktober 2022