Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därför finns möjlighet för idrottsföreningar att söka medel från fonden Rätt till idrott.

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Fonden ska bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor. Idrottsföreningen kan söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning för att barn och ungdomar ska kunna idrotta.

Mer om fonden och Rätt till idrott

Sidan publicerades: 27 mars 2024