Hem / Om oss / Om RF-SISU Halland

Om RF-SISU Halland

RF-SISU Halland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och förbund i länet.

Vår organisation

RF-SISU Halland arbete leds av en  distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. Här hittar du information om vår ditriktsstämma. Sedan den 1 januari 2020 är våra två uppdrag, idrott och folkbildning, samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Halland. 

Du hittar våra kanslier i Halmstad på Spetsvinkelgatan 23, samt i Varberg på Snidaregatan 5. Men vi är ofta ute och rör på oss. Mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns dagligen ute i föreningarna.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

RF-SISU Hallands uppgifter är att:

  • stärka engagemanget och utveckla idrotten i länet.
  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation, som stimulerar lärande genom folkbildning.
  • företräda idrottsrörelsen och arbeta för att utveckla idrottens roll i samhället.
  • arbeta med intressepolitik och samverka med omgivande samhälle.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.

RF-SISU Halland arbetar utifrån Strategi 2025 och Idrotten Vill

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Fler länkar:

Riksidrottsförbundet

SISU Idrottsutbildarna