En man orienterar i en tät och grön skog med smala trädstammar.

Strategi 2025

Sidan uppdaterades: 16 november 2022

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Idrottsrörelsen har beslutat att satsa på utveckling inom fyra strategiska områden. Målen är gemensamma för alla förbund och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Vi har ett gemensamt ansvar att leda våra organisationer mot målen. RF-SISU Halland stödjer idrottsföreningar och förbund i sina egna förflyttningar genom folkbildning.

Idrottsrörelsens mål 2025

  • Livslångt idrottande
  • Idrottens värdegrund är vår styrka
  • Idrott i förening
  • Idrotten gör Sverige starkare

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening behöver svensk idrott stärka arbetet med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

Från triangel till rektangel

Den förändring som idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling mellan bredd- och elitidrott men verksamheten kompletteras med en utvecklad verksamhet för människor under hela livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en rektangel. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Utvecklingsresorna mot målen

Idrottsrörelsen har även beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå de övergripande målen:

  • En ny syn på träning och tävling
  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap
I Halland har vi också visionen Bästa idrottsplatsen, som bygger på Region Hallands vision Bästa livsplatsen.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!

STRATEGI 2025