Hem / Utbildning/Folkbildning / Bokningsbara utbildningar

Bokningsbara utbildningar

I vårt utbildningsutbud finns ett antal utbildningar som du när som helst kan boka via våra idrottskonsulenter. De flesta kan genomföras digitalt, med reservation för vissa anpassningar av form och innehåll. Nedan ser du mer information om respektive utbildning. 

Introduktionsutbildning för tränare (ca 3 timmar)

Svensk idrott är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Utbildningen är helt digital och du genomför den när du själv kan. Läs mer om utbildningen här.

Grundutbildning för tränare (ca 20-30 timmar)

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt tränaruppdrag, bland annat grundläggande kunskaper i ledarskap och träningslära samt viktiga utgångspunkter för att skapa en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö där idrottare har roligt, mår bra och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Denna utbildning genomförs i ett varierat lärande där du genomför en hel del av utbildningen på egen hand via denna utbildningswebb, när och var det passar dig bäst. Utbildningen består dessutom en fysisk träff där du får möjlighet att diskutera innehållet och utbyta erfarenheter tillsammans med andra, samt ta emot en mängd praktiska övningstips. Utbildningen genomförs normalt både digitalt och fysiskt, men går att anpassas till att endast genomföras helt digitalt. Läs mer om utbildningen här.

Empowering Coaching – Motivationsutbildning (ca 3 timmar)

Vill du lära dig hur barn och ungdomar kan utveckla en sund och livslång kärlek till sin idrott? Empowering Coaching skapar förståelse för hur kvalitativ motivation ska underhållas för att maximera upplevelsen för de aktiva. I den här utbildningen på tre timmar får du tillgång till verktyg fulla av inspiration så att du kan stimulera motivationen hos dina aktiva. Utbildningen genomförs fysiskt.

Rörelserikedom del 1 – Grunder för ökad rörelserikedom (ca 2 timmar)

Vi vet med säkerhet att fysisk aktivitet är viktigt för vår hälsa och vårt välmående, men hur gör vi för att alla barn ska kunna, våga och vilja vara fysiskt aktiva genom hela livet? Physical Literacy är ett koncept som ur ett helhetsperspektiv beskriver grundpelarna för ett aktivt liv: rörelseförmåga (kunna), självförtroende (våga) och motivation (vilja). Kursens första timme inleds med en beskrivning av utmaningen vi står inför. Sedan följer en teoretisk genomgång av Physical Literacy. Under kursens andra timme implementeras konceptet i praktiken, då deltagare får prova på aktiviteter som är inkluderande och designade i linje med Physical Literacy. Utbildningen genomförs normalt fysiskt, dels i teorisal och dels idrottshall, men kan anpassas och genomföras helt digitalt.  Läs mer om rörelserikedom här.

Rörelserikedom del 2 – Movement preparation (ca 2,5 timmar)

Att läsa, skriva och räkna är grundläggande förmågor i dagens samhälle. På samma sätt vet vi att barn även behöver lära sig olika rörelser för att bli rörelserika. De behöver öka sin lust, förmåga och möjlighet att röra på sig – en livsviktig kunskap. Vi kallar det att bli rörelserik – inspirerat av det etablerade engelska uttrycket “physical literacy”. Ta chansen att lära dig mer om rörelserikedom och bli en ännu bättre coach för dina barn och unga.

På utbildningstillfället får ni en anpassad introduktion i physical literacy och programmet ”Movement preparation”. Programmet är ett nytt sätt att bedriva allsidig, rolig träning och förbereda utövare inför träning eller tävling så att de presterar bättre samtidigt som de blir mer tåliga, både mentalt och fysiskt, och därmed minskar risken för skador. Utbildningen genomförs enbart i en idrottshall. Läs mer om rörelserikedom.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, ÅFT (ca 3 timmar)

Åldersanpassad fysisk träning (ÅFT) för barn och ungdom utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt, allsidig, fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Det här är utbildningen för dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området. Kursen genomförs normalt fysiskt, dels i teorisal och dels idrottshall, men kan anpassas och genomföras helt digitalt. 

Innehåll
- Styrketräning för barn och ungdomar
- Helhetssyn och sammanhang
- Koordinations-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdom
- Motorik och rörlighetsträning
- Integrering av åldersanpassad fysisk träning samt långsiktig planering av träningsprocessen

Akut skadeomhändertagande (ca 2,5 timme)

Inom idrott förekommer skador. En del skador är svåra eller till och med omöjliga att förklara. Ofta finns ändå tydliga mönster, och när det finns mönster finns även möjligheten att minska risken för skador. Det är därför av största vikt att tränare och idrottare lär sig mer om hur skador både kan hanteras och förhindras. Våra utbildningar syftar till att undvika skador genom rätt träning och utrustning. De syftar också till att skadan tas om hand på bästa sätt för att begränsa eventuella funktionsnedsättningar, samt att rehabiliteringen sker på bästa sätt. Kursen genomförs normalt fysiskt med både en teoretisk och praktisk del, men kan anpassas och genomföras helt digitalt.  

Hjärt- och lungräddning (ca 2 timmar)

Kursen ger dig den kunskap du behöver för att på bästa sätt kunna ge HLR för att kunna rädda liv. Kursen innehåller många praktiska moment där vi arbetar med att få till bra bröstkompressioner, hålla rätt takt och göra effektiva inblåsningar. Dessutom går vi igenom hur du tittar efter livstecken, hur du känner puls och hur du lägger någon i stabilt sidoläge. Kursen genomförs fysiskt med en teoretisk och en praktisk del.

Innehåll i kursen:
- Hur kontrollerar vi livstecken?
- Hur utför vi hjärt- och lungräddning?
- Vad är en hjärtstartare och varför behöver vi använda den?
- Hur använder vi hjärtstartaren tillsammans med hjärt- och lungräddning?
- Medvetslöshet och stabilt sidoläge?

Kost för prestation och återhämtning (ca 2,5 timme)

Utbildningen ges för att öka förståelsen för att vi behöver äta bra och näringsrik mat för att kunna prestera och orka med både idrott, skola och fritid. Vi skapar inte bara förstående för hur mat och dryck kan påverka prestationsförmåga och träningsprocess, utan även hur det förbättrar återhämtning efter fysisk aktivitet. Denna utbildning ges för både tränare, föräldrar och aktiva (över 13 år). Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Föräldrautbildning (ca 1 timme)

Du som förälder är oerhört viktig både för ditt idrottande barn, men även för din förening. Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn och ungdomar, men nästan hälften tycker att andra föräldrar gör det. Hur kommer det sig? Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska tycka det är kul med idrott nu och senare i livet. Genom vår föräldrautbildning får du veta med om hur du kan hjälpa ditt barn att idrotta på sina egna villkor och utbildas i den takt det själv vill och behöver. Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Knäkontroll (ca 2,5 timme)

Syftet är att utbilda tränare, ledare, föräldrar samt spelare i hur man kan träna knäkontroll med målsättningen att förebygga knäskador. Genom att använda ett enkelt förebyggande träningsprogram kan skadorna minskas avsevärt. Knäskador är vanliga inom bollsport och tonårsflickor tycks vara speciellt utsatta. En allvarlig knäskada, som till exempel en främre korsbandsskada, orsakar ofta lång frånvaro från idrottande och tvingar vissa att helt sluta med sin idrott. Utbildningen genomförs normalt fysiskt, dels i teorisal och dels idrottshall, men kan anpassas och genomföras helt digitalt. 

Idrottens föreningslära (ca 2,5 timme)

Ständig utveckling är ett mantra för alla framgångsrika organisationer. Tiderna förändras, behoven växlar och förutsättningarna blir annorlunda. Alla organisationer, grupperingar, arbetsgrupper eller ledningsteam utsätts för ett förändringstryck som kräver att vi tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt men framför allt att vi tänker tillsammans. För att välja rätt väg eller rätt strategier, sätta upp rätt mål och välja rätt aktiviteter är det viktigt att alla i organisationen är väl bekanta och tillräckligt delaktiga i organisationens vision, verksamhetsidé och värdegrund. Det är kring det fundamentet som verksamheten sedan föds och blomstrar. Det här är ett utbildningstillfälle där vi bidrar med tips, verktyg och inspiration för att arbeta mot en vision, och ni får själva ta fram konkreta tips på hur er förening ska utvecklas. Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Mental träning och idrottspsykologi (ca 2,5 timme)

Få sysselsättningar innehåller så mycket känslor som idrott. Ta till exempel glädjen när man vinner eller lyckas med en uppgift, eller lyckan över att tillhöra ett lag, och besvikelsen när man får sitta på bänken eller inte bli uttagen till tävlingen. Om idrottare känner att de utvecklas i sin idrott och kan koncentrera sig bättre, får de också ett bättre självförtroende och hanterar tävlingssituationerna utan nervositet och rädsla. Då ökar förutsättningarna till en positiv upplevelse och goda resultat. I denna utbildningsinsats får du förståelse för:

- hur känslor, beteende och tankar påverkar våra handlingar
- metoder för hur du kan träna själv
- metoder för att förstärka positiva tankar och känslor

Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Hur leder vi barn med särskilda behov? (ca 2,5 timme)

Hur kan strategier för att möta barn och ungdomar med ADHD/ADD bli en framgångsfaktor för ett avstressat ledarskap? Utbildningen ger en inblick i delar som omfattas av strategier för ett välfungerat ledarskap för de som möter unga med NPF*. Dessa strategier är bevisat väl fungerande för alla som möter unga  med särskilda behov och kommer att vara till nytta i ditt framtida ledarskap. Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

*(NPF, även kallat neuropsykiatriska diagnoser eller vardagligt bokstavsdiagnoser) är i Sverige en vanlig samlingsbenämning på ett antal psykiatriska diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan bland annat ha svårigheter med socialt samspel samt även ha koncentrations- och inlärningssvårigheter

Doping och kosttillskott (ca 5 timmar)

En tidigare genomförd missbruksutredning visar att 30 000 svenskar dopar sig regelbundet och ytterligare 10 000 gör det ibland. De allra flesta av dessa tränar på gym. I utbildning får du lära dig vilka riskerna är medicinskt, fysiskt och psykiskt vid ett AAS-bruk. Hur går en dopingkontroll till och vilka testas? När kan man ana ett missbruk? Detta bör du veta om kolhydrater och träning. Hur kan anläggningens personal arbeta mot förekomst av doping på gymmet? Hur arbetar idrotten och polisen i det förebyggande arbetet? Under utbildningen finns tid för frågor och erfarenhetsutbyte. Utbildningen kan genomföras både fysiskt och digitalt.

Boka utbildning

Om du vill diskutera innehåll, form eller boka en utbildning, kontaktar du din idrottskonsulent. Kom ihåg att vi alltid kan skräddarsy utbildningsinsatserna efter just din förenings behov.