Tränar- och ledarskap

Sidan uppdaterades: 18 september 2023

Introduktionsutbildning för tränare (3 timmar)
Kostnadsfri webbutbildning som ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten.

Grundutbildning för tränare (ca 20-30 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig kunskaper i ledarskap och träningslära samt viktiga utgångspunkter för att skapa en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö.

Rörelserikedom del 1 – Grunder för ökad rörelserikedom (ca 2 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger en förståelse för konceptet rörelserikedom och verktyg för att implementera det i praktiken.

Rörelserikedom del 2 – Movement preparation (ca 2,5 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig mer om rörelserikedom och ett nytt sätt att bedriva allsidig, rolig träning.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, ÅFT (ca 3 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig att träna barn och ungdomar med rätt, allsidig, fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.

Hur leder vi barn med särskilda behov? (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig strategier för att möta barn och ungdomar med ADHD/ADD

Basutbildning för seniorledare
Kostnadsbelagd ledarutbildning (kostnadsfri under hösten 2021) för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken och intresserad av att veta mer om att leda seniorer i fysisk aktivitet och träning.

Sidan publicerades: 2 november 2022