Skador, prestation och välmående

Sidan uppdaterades: 24 november 2022

Akut skadeomhändertagande (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som syftar till att undvika skador genom rätt träning och utrustning, men också hur skador tas om hand på bästa sätt.

Hjärt- och lungräddning (ca 2 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig kunskap att ge HLR för att kunna rädda liv. Kursen innehåller många praktiska moment.

Knäkontroll (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som lär tränare, ledare, föräldrar samt spelare hur man kan träna knäkontroll med målsättningen att förebygga knäskador.

Mental träning och idrottspsykologi (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ger förutsättningar för att hantera tävlingssituationer utan nervositet och rädsla.

Kost för prestation och återhämtning (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ökar förståelsen för att vi behöver äta bra och näringsrik mat för att kunna prestera och orka med både idrott, skola och fritid.

Doping och kosttillskott (ca 5 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig vilka riskerna är medicinskt, fysiskt och psykiskt vid ett dopingmissbruk.

Schysstare på sociala medier
Kostnadsbelagd utbildning som skapar en förståelse bland barn att det de gör på sociala medier påverkar andra och som ger vuxna ökad kunskap och förståelse om vad som händer och hur de kan hantera det.

Sidan publicerades: 2 november 2022